Help ons om voedseltransparantie de norm te maken!

Als non-profitorganisatie zijn we afhankelijk van uw donaties om consumenten over de hele wereld te blijven informeren over wat ze eten.

De voedselrevolutie begint bij jou!

Doneer
close

Gebruiks-, bijdrage- en hergebruiksvoorwaarden

 

Inleiding

Over Open Food Facts

Open Food Facts inventariseert alle voedingsmiddelen uit de hele wereld.

Informatie over voedingsmiddelen (foto's, ingrediënten, voedingsfeiten etc.) wordt op een collaboratieve manier verzameld en voor iedereen beschikbaar gemaakt voor alle gebruik in een gratis en open database.

Deze database kan worden bekeken op de Open Food Facts website (openfoodfacts.org) waar gebruikers (bijdragers) ook de productgegevens kunnen toevoegen, aanvullen of corrigeren.

De Open Food Facts-database is beschikbaar onder de Open Database-licentie.
Individuele inhoud van de database is beschikbaar onder de Database Contents License.
Productafbeeldingen zijn beschikbaar onder de Creative Commons Attribution ShareAlike-licentie. Ze kunnen grafische elementen bevatten die onderhevig zijn aan auteursrechten of andere rechten, die in sommige gevallen kunnen worden gereproduceerd (citaatrecht of redelijk gebruik).

Editor van Open Food Facts

Open Food Facts (Franse "Loi 1901" Association).<0 /> Adres: 21 rue des Iles, 94100 Saint-Maur des Fossés, Frankrijk e-mail: contact@openfoodfacts.org Hierna wordt de editor aangeduid met de naam Open Food Facts.

Gebruikers, bijdragers en hergebruikers

Deze algemene voorwaarden vormen een contract tussen Open Food Facts en de gebruikers, bijdragers en hergebruikers.

De algemene voorwaarden zijn voor de duidelijkheid onderverdeeld in verschillende delen:

"Gebruikers" zijn personen die de Open Food Facts-website bezoeken of de Open Food Facts-toepassingen gebruiken en toegang hebben tot de inhoud en/of de hulpmiddelen en services die zij leveren.
specifieke voorwaarden voor gebruikers

"Bijdragers" zijn personen of entiteiten die inhoud aan de site en/of database toevoegen en/of deze inhoud bewerken.
specifieke voorwaarden voor bijdragers

"Hergebruikers" zijn individuen of entiteiten die een deel van of de gehele inhoud van de site en/of van de database hergebruiken en/of opnieuw publiceren.
specifieke voorwaarden voor hergebruikers

Bovenop de specifieke voorwaarden en bepalingen, zijn de algemene voorwaarden op iedereen van toepassing.

 

Termen en voorwaarden voor gebruikers

Bescherming van persoonlijke informatie

Om te profiteren van bepaalde functies, is het mogelijk om een persoonlijk account op de site te maken. Gebruikers stemmen ermee in om echte informatie in te voeren als ze zich registreren, en om deze bij te werken als deze verandert. De persoonlijke informatie wordt verzameld om de service mogelijk te maken en wordt niet verkocht of doorgegeven aan derden.

Deze site is ingeschreven bij de Franse commissie "Computers and Freedom" (CNIL) onder nummer 1528436. In overeenstemming met de Franse wet "Computers en vrijheid" ("informatique et libertés") van 6 januari 1978 en gewijzigd in 2004, heeft u het recht op toegang tot en correctie van de gegevens die op u betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar contact@openfoodfacts.org

Nauwkeurigheid van de verstrekte informatie en gegevens

Open Food Facts garandeert niet de juistheid van de gegevens die aanwezig is op de site en in de database (inclusief, maar niet beperkt tot, de productgegevens: foto's, barcode, naam, generieke naam, hoeveelheid, verpakking, merken, categorieën, oorsprong, labels, certificeringen, prijzen, verpakkingscodes, ingrediënten, additieven, allergenen, sporen, voedingsfeiten, ecologische gegevens, enz.).

De informatie en gegevens worden ingevoerd door bijdragers aan de site. Het kan fouten bevatten, bijvoorbeeld door onnauwkeurige informatie op labels en verpakkingen, handmatige invoer van gegevens of verwerking van gegevens.

Om de gegevens door gebruikers te laten verifiëren, worden bijdragers uitgenodigd om foto's van labels en verpakkingen met de gegevens te uploaden.

Gebruikers die fouten vinden, worden uitgenodigd om deze te corrigeren door bijdrager te worden. Het duurt slechts een paar minuten om je als bijdrager te registreren en om een productpagina te corrigeren.

Volledigheid van gegevens

Open Food Facts garandeert niet de volledigheid van de gegevens die aanwezig zijn op de site en in de database.

Het feit dat een product op de site of in de database aanwezig is, garandeert niet dat alle gegevens met betrekking tot het product aanwezig zijn. Gebruikers die ontbrekende informatie of gegevens vinden, worden uitgenodigd om de productpagina te bewerken en toe te voegen.

Niet alle voedingsmiddelen zijn aanwezig op Open Food Facts, gezien het grote aantal levensmiddelen dat in de wereld bestaat en het aantal nieuwe producten dat elke dag wordt gemaakt.

De gemiddelden en andere statistische informatie worden berekend op basis van producten en gegevens die aanwezig zijn in de Open Food Facts-database en niet op alle bestaande producten op de markt. Evenzo worden de vergelijkingen met gemiddelden en productvergelijkingen vastgesteld op basis van producten en gegevens die in de database Open Food Facts aanwezig zijn.

Waarschuwing

De informatie en gegevens worden alleen verstrekt ter indicatieve informatie. Het kan fouten bevatten en mag niet voor medische doeleinden worden gebruikt.

Disclaimer

De service wordt geleverd zoals deze is. Open Food Facts garandeert niet dat de dienst in overeenstemming is met een bepaald gebruik en garandeert niet dat deze verenigbaar is met andere diensten van derden.

Evenzo worden de gegevens geleverd met al haar fouten. Open Food Facts garandeert niet de nauwkeurigheid, volledigheid en conformiteit voor een bepaald gebruik.

De service kan tijdelijk worden gestopt voor onderhoud of om redenen die buiten de controle van Open Food Facts liggen, zoals technische problemen (hardware of software).

De uitgever van Open Food Facts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct of indirect, of enig verlies van gegevens, als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om zijn diensten te gebruiken, of de toegang of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de inhoud van de diensten, of op het mogelijke feit dat de informatie en gegevens niet juist of volledig zijn.

 

Algemene voorwaarden voor bijdragers

Registreren als een bijdrager

Voor het toevoegen en/of bewerken van gegevens, met name productgegevens, moeten bijdragers zich registreren op de site.

Bijdragers stemmen ermee in om echte gegevens in te voeren wanneer ze zich registreren en om deze bij te werken als deze veranderen.

Bijdragen zijn openbaar

Alle bijdragen worden gearchiveerd en de bewerkingsgeschiedenis van de productpagina's is openbaar. Bovendien zijn de lijsten met producten toegevoegd of bewerkt door een specifieke bijdrager openbaar.

Om de integriteit en traceerbaarheid van informatie en gegevens te waarborgen, kan het publieke karakter van bijdragen niet worden ingetrokken.

Licenties van bijdragen

Door gegevens en/of foto's toe te voegen, gaan bijdragers ermee akkoord om hun bijdragen onherroepelijk te plaatsen onder de Database inhoud Licence 1.0 voor informatie en gegevens, en onder de Creative Commons Attribution ShareAlike licentie voor foto's.

Attributie van de bijdragen

Bijdragers stemmen ermee in om door de hergebruiker te worden gecrediteerd via een link naar het product waaraan ze bijdragen.

Bijdragebronnen

Bijdragers stemmen ermee in alleen een bijdrage te leveren met gegevens en foto's waarvoor zij de reproductierechten bezitten.

Bijdragers komen overeen om informatie over Open Food Facts, gegevens en foto's van andere websites (inclusief andere productdatabases, e-commerce websites, producenten sites etc.) toe te voegen.

Gegevens die door bijdragers worden toegevoegd, moeten rechtstreeks afkomstig zijn van het etiket en de verpakking van het product.

Foto's die door bijdragers zijn toegevoegd, moeten door de bijdragers zelf zijn gemaakt.

Foto's van de informatie en gegevens

Om de verificatie van de gegevens, en de correctie van mogelijke fouten mogelijk te maken, moeten bijdragers foto's van de verpakking met de gegevens uploaden naar Open Food Facts.

Bijdrageverificatie

Open Food Facts is niet verplicht om de juistheid en volledigheid van de gegevens te verifiëren.

Edities van bijdragen

Bijdragen kunnen door andere bijdragers worden bewerkt, gecorrigeerd of aangevuld.

Verwijdering van bijdragen

Bijdragen kunnen worden verwijderd als ze niet voldoen aan de service of niet voldoen aan deze voorwaarden en bepalingen (bijvoorbeeld non-foodproducten, onnauwkeurige of onvolledige bijdragen, niet-persoonlijke bijdragen, enz.).

In geval van herhaalde inbreuk kunnen alle bijdragen van een bijdrager worden verwijderd en kan zijn/haar toegang tot de site worden herroepen.

Vandalisme en publicatie van valse of onjuiste gegevens

Bijdragers die vrijwillig informatie of gegevens verwijderen en/of die onjuiste gegevensinformatie toevoegen, wordt de toegang tot de site ontzegd en juridische stappen tegen hen kunnen worden ondernomen.

 

Algemene voorwaarden voor hergebruik

Nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens

Alle gebruiksvoorwaarden , waarschuwingen en beperkingen van verantwoordelijkheid die ze bevatten, zijn ook van toepassing op hergebruikers.

Licenties

Drie licenties zijn van toepassing op de verschillende onderdelen van de productendatabase van Open Food Facts. De licenties zijn vrije licenties die het gebruik en de reproductie van de inhoud voor alle doeleinden, met inbegrip van commercieel gebruik toestaan, onder bepaalde voorwaarden, met name de toekenning en het delen onder dezelfde voorwaarde van afgeleide werken.

De Open Food Facts-database is beschikbaar onder de Open Database-licentie .

Individuele inhoud van de database is beschikbaar onder de database-inhoudslicentie .

Productenafbeeldingen zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Attribution ShareAlike. Ze kunnen grafische elementen bevatten die onderhevig zijn aan auteursrechten of andere rechten, die in sommige gevallen kunnen worden gereproduceerd (citaatrecht of redelijk gebruik). Zie hieronder voor een aantal beperkingen van de licenties.

Licentiebeperking

De licenties vermeld in de bovenstaande paragraaf hebben alleen betrekking op de rechten die toebehoren aan Open Food Facts en haar bijdragers. Andere rechten van derden kunnen van toepassing zijn.

De Creative Commons Attribution ShareAlike-licentie voor afbeeldingen dekt bijvoorbeeld alleen de foto zelf en de rechten van de bijdragers die de foto's hebben gemaakt. Andere rechten van derden kunnen van toepassing zijn, zoals: auteursrecht voor het productontwerp en grafische elementen die het bevat (illustraties, afbeeldingen enz.), Beeldrechten van mensen (bijv. Beroemdheden) op de verpakking, handelsmerkrechten enz.

Afhankelijk van het gebruik en de jurisdicties kunnen er uitzonderingen op deze rechten van derden bestaan en mogelijk van toepassing zijn. Bijvoorbeeld "Fair use" in de Verenigde Staten en "quoting right" in Europa.

Het is de verantwoordelijkheid van personen en entiteiten die de informatie, gegevens en/of foto's willen hergebruiken om zelf de rechten te verifiëren die van toepassing kunnen zijn, evenals vrijstellingen op die rechten, afhankelijk van het geplande gebruik en de rechtsgebieden die zij gebruiken.

Auteurschap en attributie

De personen en entiteiten die informatie, gegevens en/of foto's van de Open Food Facts-site of -database reproduceren of hergebruiken, hebben om de licentie te vermelden en het auteurschap toe te kennen aan Open Food Facts met een link naar https://openfoodfacts.org, de juiste lokale versie (bijv. https://en.openfoodfacts.org) of de productpagina, wanneer de informatie en gegevens die worden gereproduceerd of hergebruikt behoren tot een specifiek product. Een dergelijke attributie is ook noodzakelijk voor afgeleide werken.

Share Alike

Afgeleide werken moeten onder dezelfde voorwaarden worden gedeeld. De tekst van elke vergunning geeft de exacte voorwaarden voor het delen van afgeleide werken.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid van Open Food Facts, zijn uitgever en zijn bijdragers, kan niet worden aangewend als een specifiek hergebruik niet voldoet aan de wet. De hergebruiker moet alle nodige voorzorgsmaatregelen en advies aannemen die hij/zij nodig acht.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen: bezoekers, bijdragers en hergebruikers.

Vertalingen van de voorwaarden voor gebruik, bijdrage en hergebruik

Deze voorwaarden zijn voor informatiedoeleinden vertaald in het Nederlands om het gebruik van de site voor bezoekers, bijdragers en hergebruikers wereldwijd te vergemakkelijken. In geval van discrepanties, prevaleren de originele algemene voorwaarden in het Frans.

Wijzigingen van de voorwaarden voor gebruik, bijdrage en hergebruik

De voorwaarden voor gebruik, bijdrage en hergebruik kunnen op elk moment worden gewijzigd. Wijzigingen zijn van toepassing als ze gepubliceerd worden op de pagina https://fr.openfoodfacts.org/conditions-d-use. Gebruikers, bijdragers en hergebruikers worden gevraagd om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Aanvaarding zonder voorbehoud

Het gebruik, bijdragen of hergebruiken van de site en/of informatie, gegevens of foto's van Open Food Facts impliceert volledige aanvaarding van deze voorwaarden voor gebruik, bijdrage en hergebruik.

Toepasbaar recht

Het toepabare recht is het Franse recht.