Help ons om voedseltransparantie de norm te maken!

Als non-profitorganisatie zijn we afhankelijk van uw donaties om consumenten over de hele wereld te blijven informeren over wat ze eten.

De voedselrevolutie begint bij jou!

Doneer
close

Het Open Food Facts-privacybeleid

 

We bieden deze vertaling aan uit beleefdheid, omdat privacy-informatie voor iedereen beschikbaar moet zijn. De juridisch bindende versie is echter de Franse versie.

Samengevat: Open Food Facts is een samenwerkingsproject met als doel de voedseltransparantie te bevorderen door het aanbieden van een open productendatabase. Om deze database beschikbaar te maken en de gemeenschap in staat te stellen eraan bij te dragen, verwerkt en bewaart Open Food Facts voor een beperkte periode uw persoonsgegevens zoals gebruikersnaam, gebruikersidentificatie, wachtwoorden, e-mailadres en IP waarvoor u het recht op toegang en informatie, het recht van verzet, het recht op rectificatie van gegevens en het recht op beperking van de verwerking hebt. Als u van plan bent een van deze rechten uit te oefenen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen: privacy@openfoodfacts.org

1. Inleiding

Dit privacybeleid beschrijft hoe Open Food Facts uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt als onderdeel van haar diensten.

“Diensten” betekent het aanbieden van websites: openfoodfacts.org, openbeautyfacts.org, openproductsfacts.org, openpetfoodfacts.org, en bijbehorende mobiele applicaties op Android en iOS (Open Food Facts, Open Beauty Facts, Open Pet Food Facts en Open Products Facts), bijdragenwebsites hunger.openfoodfacts.org, wiki.openfoodfacts.org, evenals de sites van nieuwe projecten die toegevoegd kunnen worden.[1]

Open Food Facts, zoals gedefinieerd door de wet van 1 juli 1901, met hoofdkantoor gevestigd op 21 rue des Iles, 94100 Saint-Maur-des-Fossés (Frankrijk), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Diensten.

E-mail: privacy@openfoodfacts.org

Onze filosofie

Open Food Facts verzekert zijn bezoekers en bijdragers dat het geen profielen maakt van mensen op basis van hun leeftijd, gedrag of gewoonten zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Evenmin deelt zij uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden mee aan derden.

Open Food Facts verzamelt dus alleen de persoonlijke gegevens die strikt noodzakelijk zijn om haar doelstellingen te bereiken en gebruikt deze gegevens in geen geval voor andere doeleinden dan waarvoor ze worden verzameld.

Bezorgd over de vertrouwelijkheid van uw gegevens, streeft Open Food Facts er niet alleen naar om te voldoen aan de wetgeving die van kracht is in Europa[b], maar wordt er ook rekening gehouden met andere internationale regelgeving.

2. Uw persoonsgegevens en het gebruik ervan door Open Food Facts

 

Behandeling

Datatype

Doelen

Opslagtijd

Geadresseerden

Betrokken personen

Juridische grondslagen

bezoek

IP, logboek

Beveiliging, technische analyses,
Populariteitsmeting

3 jaar

Technische beheerders

bezoekers

Gerechtvaardigd belang: veiligheid

inscriptie/

inloggen op accounts

Gebruikersnaam; Gebruikers-ID ; e-mailadres ; wachtwoord[2] ; adres IP.

identificatie

Zolang het account bestaat

Technische beheerder

Functionele beheerders

gebruiker of bijdrager

Toestemming

bijdrage aan producten (aanvulling of wijziging)

Gebruikersnaam; Gebruiker identificatie mogelijk land[3]

Opbouw van de database

Zolang het account bestaat

Alle gebruikers van de dienst

bijdrager

Toestemming

Een product scannen met de mobiele applicatie[4] 

IP-adres

technische analyses, gebruiksstatistieken

onbepaald

Technische beheerders

Google (MLKit-team)

bijdrager

Gerechtvaardigd belang:

 de populariteit van producten berekenen (Open Food Facts),

de Scanbibliotheek verbeteren (Google)

inschrijven voor nieuwsbrieven

E-mailadres

Verzenden van de nieuwsbrief

totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefmanagers
Platform voor het verzenden van nieuwsbrieven (Brevo)

gebruiker

bijdrager

toestemming

afmelden voor nieuwsbrieven

e-mailadres

Het bijhouden van de lijst met niet-geabonneerde personen

1 jaar na uitschrijving[5]

gebruikers

bijdragers

legitieme belangstelling: hoe Brevo werkt

Contentmoderatie en -controle

Gebruikersnaam; e-mailadres; IP adres.

Strijd tegen illegale of ongepaste inhoud of misbruik van het gebruik van de dienst.

technische beheerders,

functionele beheerders

bijdrager

Wettelijke verplichting

(gerechtvaardigd belang)

Sorteren en identificeren van producten die overeenkomen met voedingsvoorkeuren

voedselvoorkeuren

Toon de gebruiker de producten volgens zijn voorkeuren

zolang de gebruiker de mobiele applicatie of de website gebruikt

Geen[6] 

Gebruiker

toestemming

Accountverwijdering

gecodeerde versie van gebruikersnaam[7]

Strijd tegen misbruik en vandalisme

onbepaald

alle gebruikers en hergebruikers

bijdrager

Gerechtvaardigd belang

Terbeschikkingstelling van de databank

Gebruikers-ID of gecodeerde versie van gebruikersnaam

Traceerbaarheid van gegevens

onbepaald

alle hergebruikers

bijdrager

toestemming

back-ups

Gebruikersnaam ; gebruikers-ID; e-mailadres ; IP-adres.

back-ups, continuïteit van diensten

3 jaar

technische beheerders

Gebruikers, bijdragers[c][d]

Gerechtvaardigd belang: vaststelling, uitoefening of verdediging van een wettelijk recht

3. Persoonsgegevens verwerkt door Open Food Facts

Niet-gevoelige persoonsgegevens

Open Food Facts verzamelt van u uitsluitend gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van haar verschillende diensten.

Wat betreft de gebruikersnaam (die een pseudoniem kan zijn) en het e-mailadres: deelnemers moeten deze opgeven om zich te registreren en/of verbinding te maken met hun accounts via de mobiele applicaties en de website. Als u weigert deze gegevens te verstrekken, kunt u daarom alleen als bezoeker gebruik maken van de diensten van Open Food Facts.

Uw persoonsgegevens die voor één van de Open Food Facts-diensten worden verwerkt, worden automatisch overgedragen voor het gebruik van andere diensten (mobiele applicaties, Open Food Facts-websites, Wiki, Forum, Hunger Games, enz.). U kunt hier bezwaar tegen maken door uw account te verwijderen, wetende dat u door deze verwijdering alleen als bezoeker toegang heeft tot de diensten van Open Food Facts.

Gevoelige persoonlijke gegevens

Op basis van uw toestemming en om u te helpen bij het sorteren en identificeren van producten die overeenkomen met uw voedingsvoorkeuren, worden de volgende gebruikersvoorkeuren verzameld, die mogelijk verband houden met uw gezondheid:

  • Voedingskwaliteit (hoeveelheid zout, suiker, vet, vetzuur);
  • Voedselverwerking;
  • Allergenen en ingrediënten in voedingsmiddelen;

Deze gegevens worden opgeslagen in uw browser en mobiele applicaties (beveiligde opslag). Ze worden niet aan derden meegedeeld of doorgegeven. 

4. Publieke en private informatie

De gebruikersnaam en gebruikers-ID kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van onze diensten, in tegenstelling tot e-mail die vertrouwelijk is. Het land waarin de bijdrager een product heeft toegevoegd en/of gewijzigd, is ook zichtbaar en kan worden vergeleken met zijn of haar gebruikersnaam.

De database wordt in zijn geheel gepubliceerd onder een open data-licentie, wat een van de primaire doelstellingen van het project is. Het bevat alleen de identificatie van de gebruiker en de producten die zijn toegevoegd en gewijzigd, producten die zich mogelijk in een land bevinden.

Bij het verwijderen van het gebruikersaccount wordt het gebruikers-ID vervangen door een willekeurige maar unieke gebruikersnaam voor die gebruiker. Alle overige persoonsgegevens worden verwijderd.

5. Cookies en andere terminal-Id's

Cookies zijn kleine bestanden die een site of haar dienstverleners via uw browser naar de harde schijf van uw computer overbrengen.

Deze cookies worden gebruikt om u te verifiëren, uw voorkeuren voor toekomstige bezoeken aan onze websites te bepalen en op te slaan en samengevoegde gegevens over internetverkeer en interactie op onze websites te verzamelen. Voor deze cookies is uw toestemming niet vereist.[e][f]

Open Food Facts draagt deze cookies niet over aan derden.

6. Beveiligingsmaatregelen

Voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft Open Food Facts goede beveiligingspraktijken geïmplementeerd:

  • Wachtwoordhashing;
  • Het bewaken van goede ontwikkelingspraktijken;
  • Authenticatie via SSH-sleutel, toegang tot servers beperkt tot een kleine vertrouwde groep, beperking van het aanvalsoppervlak, gebruik van firewalls, enz.

7. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 

Om een of meer van uw rechten  uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: privacy@openfoodfacts.org. Om identiteitsdiefstal te voorkomen, zal Open Food Facts uw e-mailadres verifiëren en controleren met behulp van haar interne technische processen.

In bepaalde omstandigheden, met name in het geval van een gerechtelijk en/of administratief onderzoek, kan Open Food Facts uw persoonsgegevens doorgeven aan bevoegde overheidsinstanties. Wij zullen proberen om binnen de strikte grenzen van de wet u te informeren in geval van overdracht van uw persoonsgegevens en zullen proberen elk misbruik of ongegrond verzoek af te wijzen.

8. Geschillenbeslechting

In geval van een geschil tussen u en Open Food Facts over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres privacy@openfoodfacts.org. We zullen zo snel mogelijk reageren.

Bij een onbevredigend antwoord of geen reactie binnen maximaal drie maanden heeft u echter het recht om contact op te nemen met de CNIL via de volgende link https://www.cnil.fr/fr/saisir- la-cnil of https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

9. Updates van dit beleid

Om een betere bescherming te garanderen, behoudt Open Food Facts zich het recht om dit vertrouwelijkheidsbeleid te wijzigen en/of aan te passen op basis van regelgeving en interne goede werkwijzen. Voor elke substantiële wijziging zal Open Food Facts u ten minste dertig dagen van tevoren informeren.

Als samenwerkingsproject blijft Open Food Facts beschikbaar om uw suggesties met betrekking tot dit privacybeleid te ontvangen, die u per e-mail kunt sturen naar privacy@openfoodfacts.org

10. Wat zijn uw rechten?

Het recht op toegang en op informatie

U heeft het recht om te vragen of Open Food Facts uw persoonsgegevens verwerkt en om zo nodig een kopie te ontvangen. U kunt ook de overdraagbaarheid van sommige van deze gegevens in een leesbaar formaat aanvragen.

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld en de manier waarop deze worden verwerkt, gebruikt en opgeslagen.

Het recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor een bepaald doel, mits deze gegevens niet verplicht zijn om dit doel te bereiken.

Het recht op rectificatie van gegevens

U heeft het recht om rectificatie van uw onjuiste of onvolledige gegevens te vragen om de verwerking van onjuiste gegevens te voorkomen of om ontbrekende gegevens aan te vullen.

Het recht op verwijdering van gegevens

U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van één of meer van uw persoonsgegevens, waarbij u aangeeft om welke gegevens het gaat.

Voor persoonsgegevens die technisch niet gewist kunnen worden, gebruikt Open Food Facts de scramblingtechniek wanneer er een verzoek wordt ingediend om de gegevens te wissen.

Er wordt afstand gedaan van het recht op verwijdering als het bewaren van de gegevens noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

Het recht op rectificatie van gegevens

Met dit recht kunt u Open Food Facts vragen om het gebruik van bepaalde van uw gegevens tijdelijk stop te zetten om een specifieke, door u aangegeven reden.

Deze gegevens kunnen echter worden gebruikt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten; de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om een belangrijke reden van algemeen belang.


[1] We zullen deze sites aan deze kennisgeving toevoegen zodra ze verschijnen.

[2] het wachtwoord wordt niet in leesbare tekst opgeslagen, we gebruiken een vingerafdruk

[3] Het land wordt soms afgeleid uit het IP-adres om het product te lokaliseren (hulp bij toegang). Maar het zijn gegevens die de gebruiker kan wijzigen en dus niet noodzakelijkerwijs het land zijn waarin hij zich bevindt.

[4] Dit geldt alleen voor gebruikers die de door MLKit geleverde scanner gebruiken. Dit is voor de meeste gebruikers het geval, maar de scanner kan worden gewijzigd in de applicatie-instellingen.

w

[5] De manier waarop nieuwsbrieven werken, is door het adres op de uitschrijflijsten te houden. Open Food Facts schoont deze lijsten regelmatig op.

[6] zie paragraaf - gevoelige persoonsgegevens

[7] zie paragraaf Openbare en privé-informatie