Lijst van talen - Nederland

9 talen:

TaalProducten*
Engels 8
en:multilingual 6*
Frans 4
Nederlands 4
en:3 3*
en:2 3*
en:1 2*
en:0 1*
Duits 1